sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Loan
Giám đốc - 0906 100 466

-

Giấy vệ sinh

Giấy vệ sinh Thăng long 6 cuộn 3 lớp
Giấy vệ sinh Thăng long 6 cuộn 3 lớp
Giấy vệ sinh Thăng Long 800gram 10 cuộn không lõi, có loi
Giấy vệ sinh Thăng Long 800gram 10 cuộn không lõi, có l...
Giấy vệ sinh Đại phát 10 cuộn 3 lớp đỏ
Giấy vệ sinh Đại phát 10 cuộn 3 lớp đỏ

Giấy vệ sinh công nghiệp

Giấy vệ sinh công nghiệp 700g
Giấy vệ sinh công nghiệp 700g

Khăn ăn

Giấy ăn in logo riêng khổ 24x24
Giấy ăn in logo riêng khổ 24x24
Giấy ăn khô 24x24 cao cấp
Giấy ăn khô 24x24 cao cấp
Khăn rút mini
Khăn rút mini
Khăn ăn đóng cân
Khăn ăn đóng cân
Khăn ăn rút 280 rút
Khăn ăn rút 280 rút
Khăn ăn vuông Cat 100 tờ/gói
Khăn ăn vuông Cat 100 tờ/gói

Giấy vệ sinh AIRBUS KING 6 cuộn