sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Loan
Giám đốc - 0906 100 466

-

Giấy vệ sinh

Giấy vệ sinh Cat 6 cuộn 3 lớp
Giấy vệ sinh Cat 6 cuộn 3 lớp
Giấy vệ sinh Cat 10 cuộn không lõi
Giấy vệ sinh Cat 10 cuộn không lõi
Giấy vệ sinh Cat 12 cuộn
Giấy vệ sinh Cat 12 cuộn
Giấy vệ sinh Nano 10 cuộn 3 lớp hồng
Giấy vệ sinh Nano 10 cuộn 3 lớp hồng
Giấy vệ sinh Nano 10 cuộn 3 lớp tím
Giấy vệ sinh Nano 10 cuộn 3 lớp tím
Giấy vệ sinh Nano 10 cuộn 3 lớp xanh
Giấy vệ sinh Nano 10 cuộn 3 lớp xanh
Giấy vệ sinh Tissue 10 cuộn 3 lớp xanh
Giấy vệ sinh Tissue 10 cuộn 3 lớp xanh
Giấy vệ sinh Watersilk 12 cuộn
Giấy vệ sinh Watersilk 12 cuộn
Giấy vệ sinh Nano đóng theo yêu cầu
Giấy vệ sinh Nano đóng theo yêu cầu

Giấy vệ sinh công nghiệp

Giấy vệ sinh công nghiệp 500g
Giấy vệ sinh công nghiệp 500g
Giấy vệ sinh công nghiệp 600g
Giấy vệ sinh công nghiệp 600g
Giấy vệ sinh công nghiệp 700g
Giấy vệ sinh công nghiệp 700g
Giấy vệ sinh công nghiệp 800g
Giấy vệ sinh công nghiệp 800g
Giấy vệ sinh công nghiệp 800g
Giấy vệ sinh công nghiệp 800g
Giấy vệ sinh công nghiệp 1000g
Giấy vệ sinh công nghiệp 1000g

Khăn ăn

Giấy ăn in logo riêng khổ 24x24
Giấy ăn in logo riêng khổ 24x24
Giấy ăn khô 24x24 cao cấp
Giấy ăn khô 24x24 cao cấp
Khăn ăn Cat 100 tờ/gói
Khăn ăn Cat 100 tờ/gói
Khăn ăn đóng cân
Khăn ăn đóng cân
Khăn ăn rút 280 rút
Khăn ăn rút 280 rút
Khăn ăn vuông Cat 100 tờ/gói
Khăn ăn vuông Cat 100 tờ/gói